Bereikbaarheid

Zoutkamp is per boot als volgt te bereiken:
Vanaf Groningen circa 30 km

Volg het Reitdiep (westkant Groningen) en kruis het Van Starkenborghkanaal. Houd bij Aduarderzijl
rechts aan, en bij Schaphalsterzijl en Schouwerzijl links aan. Vaar bij Electra door de schutsluizen. De
eerstvolgende haven is de binnenhaven van Zoutkamp. Vaart u door de sluis, dan bevinden zich aan
stuur- en bakboord de steigers voor grotere schepen (> 15 meter)
Vanaf Bergum (Friesland) circa 30 km

Omdat de aanmeer mogelijkheden van de Lauwers in Zoutkamp zeer beperkt zijn, raden wij u aan om via
de stad Groningen te varen, en het Reitdiep te volgen. Zie hiervoor de vaarroute hierboven. Wilt u toch
via de Lauwers, volg dan het Van Starkenborghkanaal tot Gerkesklooster/Stroobos. Sla vlak voor
Gerkesklooster/Stroobos links af, en direct weer rechtsaf. Volg de Lauwers tot aan Zoutkamp.
Vanaf Lauwersoog circa 15 km

Steek het Lauwersmeer over, en volg het Reitdiep tot Zoutkamp.Even voor de sluis bevinden zich de
steigers voor grotere schepen (> 15 meter) en gelijk na de sluis is de jachthaven aan bakboord voor
kleinere schepen (< 15 meter).
Via het Hunsingo kanaal

Zoutkamp is ook via het Hunsingokanaal te bereiken vanaf Ulrum, Leens, Baflo en het andere achterland.
Knelpunt in dit water is het H.D. Louwes gemaal wat zonder aankondiging gesloten wordt. Wilt u toch
via deze route varen, bel dan eerst met het telefoonnummer 0595-401108. Een computer vertelt u of de
schuif van het gemaal open is of niet.